Prorektor ds. współpracy zewnętrznej i promocji
prof. Prot Jarnuszkiewicz

Mamy przyjemność zaprezentować platformę online, na której znajdują się wybrane realizacje artystyczne studentek i studentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Projekt ten jest prezentacją dorobku dydaktycznego wszystkich wydziałów naszej Uczelni. Powstał jako odpowiedź na panującą pandemię i wynikające z niej obostrzenia dotyczące prezentacji prac w murach szkoły.

Głęboko wierzymy, że istotą działań twórczych jest konfrontacja z widzem. Warszawska Akademia od zawsze uznawała ten element za kluczowy dla realizowanej dydaktyki i pracy z gronem studenckim, za kluczowy dla rozwoju świadomości młodych twórców, a co najważniejsze za istotny dla własnej tożsamości. To właśnie dlatego zawsze organizowaliśmy i wspieraliśmy tyle wydarzeń artystycznych: Akademia Otwarta, Coming Out, Noc Muzeów oraz dziesiątki wystaw prac studentek i studentów w ASP oraz poza Uczelnią.

Od marca wiemy już, że formy prezentacji artystycznej muszą się zmienić. Nie zmienia się jednak wiara i towarzysząca jej duma z prac studiujących w Akademii osób.

W wyniku tych refleksji pojawiła się propozycja pierwszego w historii warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych systemowego zaprezentowania realizacji studentek i studentów, a tym samym wizji programu dydaktycznego i prowadzonych przez kadrę profesorską pracowni.

Platforma ONLINE 2020: wystawa prac studentek i studentów ASP w Warszawie prezentuje ponad tysiąc prac, a także ponad trzysta studentek i studentów rozwijających się w pracowniach na dziewięciu wydziałach. Celem wystawy online jest przedstawienie procesu dydaktycznego, oraz tego, jakimi zagadnieniami studentki i studenci zajmują się na poszczególnych latach studiów, a także jak to może wpływać na dalszy rozwój ich wrażliwości artystycznej.

Zdajemy sobie sprawę, że nie mamy takich możliwości prezentacyjnych, jakie oferowała tradycyjna wystawa końcoworoczna, czyli Akademia Otwarta. Ze względów technicznych nie jesteśmy w stanie pokazać prac wszystkich tysiąca sześciuset studentek i studentów naszej Uczelni. Nie mamy również możliwości zaprezentowania wszystkich wspaniałych pracowni. Mając tę świadomość, zdecydowaliśmy się zaprosić do pełnienia roli kuratora grono dydaktyków i dziekanów naszych dziewięciu wydziałów. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu na wystawie online eksponowane są wybrane, najlepiej oddające specyfikę naszej Akademii, prace.

Jestem przekonany, że obecnie wprowadzany przez nas sposób prezentacji owoców wspólnej pracy wszystkich tworzących Uczelnię: studentek, studentów, grona dydaktycznego i pracowników administracji daje możliwość spotkania z młodą sztuką rzeszy osób. Jednocześnie podejmujemy wszelkie możliwe działania, by rozpowszechniać sztukę młodych artystów i tym samym realizować misję Akademii.

Chciałem podziękować całej społeczności Akademii. Szczególnie studentkom i studentom, którzy mimo szczególnie dla nich ciężkiej sytuacji nie przestają nas zadziwiać swoimi umiejętnościami, determinacją i wrażliwością na świat. Także dydaktykom, gronu dziekańskiemu oraz pracownikom Akademickiego Biura Karier za zaangażowanie, poświęcony czas i nieocenione wsparcie w promocji tych wspaniałych realizacji.